פרטים והרשמה למרכז המוזיקה

  עלות הלימודים בקונסרבטוריון

  • העלות החודשית לשעורי נגינה/שירה בכל הכלים – 420 ₪ לחודש לתושבי מרום הגליל (מחיר מסובסד) ולתושבים מחוץ למרום הגליל העלות הינה 450 ₪ לחודש. הסבסוד מותנה ברישום מלא והגעה לכל שנת הלימודים. במידה ותלמיד ירצה להפסיק את לימודיו במהלך שנת הלימודים, או אם תלמיד יגיע באופן לא סדיר, ההחזר הכספי יינתן לאחר קיזוז של 50 ₪ לכל חודש שלמד בו.
  • עלות השכרת כלי – 60 ₪ לחודש, בהתאם למלאי ולשיקולי ההנהלה, למעט תלמידי "בית ספר מנגן", אשר שוכרים במחיר של 40 ₪ לחודש. שכירות כלי מותנית בהשארת צ'ק פיקדון.
  • שיעורי התיאוריה וההרכבים הינם ללא תשלום נוסף, למעט תשלום על היסעים.
  • השיבוץ נעשה בתיאום עם התלמיד ו/או הוריו ובהתאם לאילוצים ולמגבלות מרכז המוזיקה.
  • השיבוץ במערכת הנו על בסיס מקום פנוי!! לכן כל המקדים להירשם – זוכה.
  
אופן התשלום
ניתן לשלם באמצאים הבאים:
  • הוראת קבע בבנק - פרוש בתשלומים.
  • צ'קים - פרוש בתשלומים.
  • במזומן.
  • בכרטיס אשראי - בהתאם לתנאי האשראי של בעל הכרטיס.

לקריאה של תקנון  הקונסרבטוריון למוזיקה >>